Reiki

Reiki

REKI je univerzálna, inteligentná a harmonizujúca energia. Je prístupná pre každého, kdekoľvek a kedykoľvek, bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti a vyznania.

REIKI môžeme nazvať aj tekutá láska.

Práca s reiki energiou je práca s liečivým svetlom univerza, ktoré je pre nás príjemné, prirodzené a upokojujúce, ale aj povzbudzujúce. Pracovať s ňou sa môže naučiť každý, kto absolvuje kurz reiki 1. stupeň. Energetické kanály reiki enegie, ktoré máme všetci prirodzene v sebe, máme zanesené a blokované, lebo sme sa odpojili od prírody, prestali sme sa vnímať ako ľudské bytosti. Po naladení kanálov, nastáva obdobie zmien v osobnom živote a vo vzťahoch s inými ľuďmi. Akoby sa nám otvorili oči a my nájdeme iný rozmer sveta okolo seba.

Druhý stupeň reiki rozširuje použitie práce s univerzálnou energiou. Posúva človeka na duchovej ceste, otvára ďalšie možnosti práce na sebe a odbúrava obmedzenia času a priestoru pri práci s energiou.

Ten, kto poctivo pracuje s energiou reiki a vie ju obhájiť, má šancu dostať naladenie na majstrovský stupeň a tým aj možnosť používať najväčšiu silu reiki. Tým sa otvárajú možnosti väčších zmien a duchovného rastu.

Najvyšším stupňom je učiteľský 4. stupeň, ktorý umožňuje vyučovať reiki. Pred jeho absolvovaním je nevyhnutný osobný pohovor.