Numerológia

Numerológia

Čísla nás sprevádzajú celý náš život. Dátum narodenia je jedno z najdôležitejších čísiel, ktoré nám dokáže veľa napovedať o tom akí sme, ako by sme sa mali správať, čo je pre nás dôležité, v čom sa dokážeme posunúť alebo čo nám prekáža.

Spriatelila som sa s numerológiou Jaroslava Baka, ktorá mi ako modernému človeku logicky vysvetlila zdanlivo nevysvetliteľné zhody náhod a zázračné úkazy v každodenom živote.

ŠKOLU NUMEROLÓGIE som začala študovať v roku 2005 a s menšími prestávkami a viacerými opakovaniami sa snažím zdokonaľovať sa v zaujímavom a pestrom svete čísel, aby som vedela týmto spôsobom ponúknuť ľuďom odpovede na otázky, vysvetlenia súvislostí, pochopenie vlastnej psychiky a vyriešenie vzťahov s inými. V roku 2012 som školu numerológie doladila tretím stupňom pod vedením Evičky Bakovej, kde sme rozoberali vplyv mena a doplnkových čísel pre ľudský život a naplnenie jeho zmyslu. Bakova škola numerológia je špecifická svojim širokým záberom aj do oblastí astrológie, činskej astrológie, japonského kigaku a tarotu. Ponúkam vám možnosť pozrieť sa na čísla vo svojom živote z tohto uhla, odkryť ich hlbší zmysel, ich doteraz skrytú podstatu a prijať ich ako svojich pomocníkov na ceste životom.

Napíšte mi na moju mailovú adresu svoje údaje a svoju požiadavku. Numerologický rozbor je potrebné vypočítať a pripraviť podklady pre osobnú konzultáciu. Časovo cca 3 - 4 hodiny príprava a osobná snalýza cca 1 - 2 hodiny.