Terapie

Terapie

Moderná civilizovaná spoločnosť nás vzďaľuje od prírody a zvykov, ktoré sme dostávali od svojich predkov a ktoré v nás rodičia a okolie podporovalo. Moderná technika a všetky vynálezy a vymoženosti ľudského rozumu a rúk nás oddeľujú od prirodzeného spojenia s prírodou aj so svojou vlastnou energiou. Ale život nám prináša rôzne situácie, na ktoré ani moderná vyspelá veda nevie dať odpoveď a čoraz častejšie sa vraciame k starým, takmer zabudnutým spôsobom chápania sveta a jeho súvislostí, k atypickým spôsobom pomoci človeku a liečenia ochorení. Vraciame sa späť k prírode a jej zdrojom. Do tejto kategórie patria aj alternatívne spôsoby terapie.

Terapie ochorení pomocou hrubohmotnej reiki energie, jemnohmotnej energie arolo-tifar alebo pomocou energie farieb, prírody, anjelov a drahých kameňov riešia príčinu ochorenia, častokrát ešte skôr ako sa prejaví na fyzickom tele. Takýto spôsob terapie pomáha riešiť príčinu a následok súčasne na viacerých úrovniach. Podporuje a harmonizuje mentálnu, energetickú a fyzickú rovinu ľudskej bytosti. S odstránením príčiny sa riešia aj príznaky na emocionálnej, mentálnej, energetickej a fyzickej úrovni.

Podľa požiadaviek a osobnej potreby, je možné si dohodnúť individuálne terapie prostredníctvom reiki, arolo-tifar energie, aktívnej energie a taktiež pomocou osobného rozhovoru s numerologickýcm rozborom.